Träning hjälper mot depression, så enkelt är det! Föreläsning på GIH

Posted By Livia Wanntorp on Oct 21, 2016


Föreläsning på GIH

Gymnastik – och Idrottshögskolan (GIH) var riktigt fullproppad med folk idag när det var dags för öppna föreläsningar om hur träning kan hjälpa vid psykisk ohälsa.  Michail Tonkonogi, Professor i medicinsk vetenskap och Eva Andersson Docent i idrottsvetenskap turades om att än en gång poängtera hur träning borde kunna användas ännu mer för att ta hand om lindrigare former av depression och stress vilka drabbar fler och fler.
Enligt forskarna är våra kroppar rätt känsliga för förändringar av miljön och därför är vi egentligen rustade för att motverka fler olika typer av stress. Vi  kan t ex parera temperaturförändringar på olika sätt – blir det för varmt sätter t ex kroppen igång att svettas. Men den främsta typen av stress som vi utsätts för idag här i västvärlden är egentligen av den psykosociala typen, en sort stress som lätt bli mer långvarig och som vi inte alls är lika bra rustade mot.
Vårt kanske främsta sättet att hantera detta i samhället är att stoppa i oss antidepressiva medel, piller som ser till att vår må-bra-hormon serotonin finns tillgänglig under längre tid i kroppen. Tyvärr är dessa preparat många gånger i alla fall inte värda att tas då de antingen ger allvarliga biverkningar eller så funkar de inte alls för vissa kategorier av människor (t ex äldre personer verkar inte få effekt).
Och det är här träningen kommer in i bilden. Träning som länge har sagts vara en mycket bra alternativ till dessa mediciner när det handlar om att hantera lindrigare former av depressioner. Michail och Eva berättade om att vi idag vet mer och mer om de mekanismer bakom tränings positiva effekter: bara för att nämna några effekter: vid träning ökar halten av endorfiner; vissa nervsubstanser som gör att nervcellerna kan växa frisättes vid träning; olika enzym som kan bryta ner substanser som förekommer i höga halt hos stressade möss produceras. Sist vid konditionsträning produceras mer av ett proteinet -PGC-1a1-som är kopplad till större stresstålighet (iaf hos möss) och som slår på gener som kodar för bildning av nya mitokondrier.
Vad är då bästa träning vid lindrigare depressioner?
Generellt sett är rekommendationer för alla människor att träna cirka 150 minuter per vecka och helst genom att kombinera kondition och styrketräning, den första av en låg till medelintensitet och den andra hellre av högre intensitet (80% belastning),(WHO: “Global recommendations on physical activity for health” och FYSS 2015 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Men i verkligheten är det viktigaste hos deprimerade personer att faktiskt hitta någon sort motion som funkar alls, kanske träning som går att göras hemma och utan att behöva ta hänsyn till andra människor runt omkring sig eller kanske promenader i naturen eller i sällskap med husdjur.
Slutligen som det sades som sammanfattning kan man bara konstatera att det inte alltid går att minska de skäl som leder till att man utsätts för psykosocial stress och då tycks det viktigaste vara att försöka höja redan från början vår stresstålighet, någonting som vi också kan använda träning till.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *